Att Hyra Bostad - Ordlista för Bostadsmarknaden

Karl
Karl
October 22, 2023
6 min lästid

Få koll på begreppen innan du hyr lägenhet

Du kan stöta på flera nya termer när du ska hyra, köpa eller sälja en bostad, till exempel besittningsrätt, korttidskontrakt, ockerhyra eller gäldenär.

I ordlistan här nedan har vi samlat och förklarat några av de vanligaste begreppen som har med lediga lägenheter, förstahandskontrakt, hyresrätt, bostad och hyreslägenheter att göra.

Amortering

Amortering kallas det belopp du betalar av på ditt lån. Ju mer du amorterar desto lägre blir ditt kvarvarande lånebelopp. Avbetlaning på lån helt enkelt.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning är när du som förstahandshyresgäst hyr ut din hyreslägenhet till någon annan. Tänk på att ifall du ska hyra ut en hyresrätt i andrahand krävs samtycke från hyresvärden eller hyresnämnden.


Bankdag

En bankdag är en dag när banker i allmänhet har öppet. I Sverige avser en bankdag helgfria måndagar till fredagar med vissa undantag. Undantag kan vara högtider såsom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

Besittningsrätt

Besittningsrätt innebär att du som hyresgäst oftast har rätt att bo kvar i din lägenhet även om din hyresvärd vill säga upp ert hyresavtal. Detta skydd finns i lagen för att du ska kunna känna dig säker i ditt boende. För att hyresvärden ska kunna sparka ut dig från bostaden krävs särskilda skäl. Som hyresgäst har du oftast ett stark besittningsskydd från och med första dagen när du har ett förstahandskontrakt.

Boendekostnad

Boendekostnad är den totala kostnaden för ditt boende. Här ingår bland annat ränta, amortering, hyra och driftkostnader såsom el, värme och vatten. För hyresrätter räknar man oftast på hyra, el och hemförsäkring. Äger du en bostadsrätt tillkommer ränta, amortering och underhåll i boendekostnaden.

Borgen

Borgen är ett löfte av en eller flera personer att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar. Den som tecknar borgen, det vill säga går i borgen för någon annan, kallas för borgensman. En borgensman förbinder sig att betala räntor och amorteringar på ett lån om inte låntagaren själv betalar.

Borgenär

Den som lånar ut pengar kallas för borgenär.

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag är ett statligt ekonomiskt stöd till hushåll som ges som bidrag för att hjälpa till med kostnaden för bostad. Vem som kan få bidraget baseras på inkomst, hyrespris och storleken på bostaden. Det finns olika typer av bostadsbidrag - de för unga under 29 år, de som har barn, och för pensionärer över 65.

Bostadsförmedling

En bostadsförmedling är en offentlig eller privatägd verksamhet som förmedlar hyresrätter och lägenheter till bostadssökande. Oftast tilldelas bostaden efter kötid men andra tillvägagångssätt förekommer. Exempelvis först-till-kvarn, lottning och urval.

Bostadskö

Bostadskö är ett vanligt tillvägagångssätt för hur lediga bostäder förmedlas. Detta sker i turordning efter kötid. Den sökan med högst köpoäng blir först erbjuden bostaden förutsatt att hyresvärdens kriterier uppfylls. Vanligtvis tilldelas ett köpoäng per dag i bostadskön. Är du student eller pensionär har de flesta hyresvärdar specifika student- och seniorboenden. Vid sällsynta fall kan även förtur ges för starka medicinska eller sociala skäl eller en allvarlig hotbild.

Bostadsrätt

Bostadsrätt, även kallat insatslägenhet, är i Sverige en boendeform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift som vanligen betalas per månad. Till skillnad från en hyreslägenhet köper du en bostadsrätt.

Depositionsavgiften

En depositionsavgift kallas den summa pengar som lämnas som säkerhet under hyresperioden. Depositionen betalas in när hyresgästen flyttar in och betalas tillbaka när hyrestiden tagit slut. Oftast är depositionsavgiften en månadshyra och används som en säkerhet att hyresvärden ska få tillbaka bostaden i ett godtagbart skick.

Driftskostnad

Driftkostnad är de kringkostnader du har för att kunna bo i din bostad. Det kan till exempel vara utgifter som hemförsäkring, el, vatten, sophämtning och samfällighetsavgifter.

Fastighet

Fast egendom som är redovisad i fastighetsregistret som självständig rättslig enhet.

Först-till-kvarn

En först-till-kvarn lägenhet är en bostad som inte kräver någon bostadskö. Istället är det den som först gör en intresseanmälan till hyresvärden som erbjuds kontrakt. Lägenheter som går att få utan krav på tidigare bostadskö. De flesta lägenheter som vi på HomeSpotter skickar ut tilldelas efter denna princip. Oftast är de endast tillgängliga en kort stund och det är därför viktigt att skicka in intresseanmälan så fort som möjligt.

Gäldenär

Den som lånar pengar kallas gäldenär.

Hyresavtal

Ett hyresavtal är en överenskommelse mellan två parter om rätten att nyttja en bostad, hyreslägenhet eller lokal mot en ersättning. Den som hyr ut kan vara en fastighetsägare i rollen som hyresvärd (förstahandsuthyrning) eller en person som redan hyr av någon annan (andrahandsuthyrning).

Hyresgäst

Du som hyr din bostad, till exempel av en privatperson eller ett fastighetsbolag, kallas för hyresgäst. Den du hyr av kallas i sin tur för hyresvärd. Som hyresgäst har du mer frihet då du inte har lika mycket ansvar för bostaden som om du skulle bo i en villa eller bostadsrätt, detta på grund av att din hyresvärd har en del av ansvaret.

Hyresgästförening

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation och en intresseorganisation för hyresgäster i Sverige. Hyresgästföreningen kämpar för att alla hyresgäster ska få schyssta hyresvillkor och trygga bostäder till en rimlig kostnad.

Hyreslag

I hyreslagen finns omfattande bestämmelser som rör hyra av både bostad och lokal. Hyreslagen är ett informellt men vanligt namn för 12e kapitlet i jordabalken.

Hyresrätt

Hyresrätt kallas den bostadsform där en bostad eller lokal hyrs under en längre tid av en hyresgäst. Ett flerfamiljshus med lägenheter som upplåts genom hyresrätt kan kallas hyreshus och hyresbostäderna i detta hyreslägenheter.

Hyresvärd

En hyresvärd är ett företag eller en privatperson som hyr ut en bostad till dig. Hyr du en bostad i andra hand är det istället personen som hyr ut bostaden som blir din hyresvärd.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag, en verksamhet eller en organisation som kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. Ibland kanen eller flera bostäder i en bostadsrättsförening ägas av en juridisk person, det innebär att det är ett företag som äger bostaden och inte en fysisk person.

Kontantinsats/Handpenning

När du tar ett bolån kan du låna upp till 85 procent av bostadens värde. Resterande 15 procent ska du betala med egna pengar – det kallas för en kontantinsats eller handpenning.

Korttidskontrakt

Att hyra en bostad på ett korttidskontrakt innebär att man har ett tillfälligt avtal utan besittningsskydd, det vill säga man har ingen rätt att få en annan bostad när kontraktet sägs upp. Kontraktet löper på månadsvis och både hyresgäst och hyresvärd kan säga upp avtalet enligt avtalad uppsägningstid.

Kötid

Kötid är så lång tid som du väntat i bostadskön för att få lägenhet. Den genomsnittliga kötiden för stockholms bostadskö 2020 var drygt 9 år.

Lägenhet

En lägenhet är en bostad i ett flerbostadshus. En lägenhet kan du köpa som en bostadsrätt, äganderätt eller hyra som hyresrätt.

Lägenhetsbyte

Lägenhetsbyte innebär att man som hyresgäst överlåter sin hyresrätt till någon annan och byter bostad. Tänk på att ett lägenhetsbyte måste alltid vara godkänt av samtliga hyresvärdar som är inblandade i bytet.

Marknadshyra

Marknadshyra är den hyra som skulle ha avtalats i hyresavtal för en lägenhet om hyran enbart bestäms av tillgång och efterfrågan på boenden, och inte begränsas av hyresregleringar via lagstiftning eller avtal mellan hyresmarknadens parter. Det innebär att hyresvärden själva bestämmer hur mycket du ska betala i hyra, helt utan förhandling och hyrorna anpassas istället efter utbud och efterfrågan.

Nyproduktion

En nyproducerad bostad kan vara en bostad som är nybyggd, håller på att byggas eller kanske bara är planerad att byggas. En helt ny bostad där ingen tidigare bott.

Ockerhyra/Överhyra

En ockerhyra, eller överhyra är en hyra som skiljer sig markant från andra hyror för likvärdiga hyresbostäder i samma kommun. Hyresvärden har normalt rätt att ta ut samma hyra som hon själv betalar. Om lägenheten är möblerad har man rätt till att lägga på ett påslag på hyran för möblerna. Oftast ca 10-15 %, för en fullt möblerad lägenhet.

Planlösning

En planlösning är en byggnads indelning av rum med bärande väggar och mellanväggar. Oftast används begreppet planlösning som benämning på hur en bostads boyta är uppdelad i mindre enheter eller rum. Öppen planlösning innebär att man valt att inte dela av boytan med så många mellanväggar för att behålla öppenheten.

Privatbostad

En privatbostad är ett småhus eller ägarlägenhet som används som privatbostad av ägaren eller närstående. Det kan även vara tomtmark om det finns en avsikt att bebygga med en privatbostad.

Ränta

Ränta är den kostnad du betalar för att låna pengar eller den avkastning du får på de pengar du sätter in på ditt sparkonto. Kostnaden för att låna pengar kallas utlåningsränta. Inlåningsränta är den ränta du får för pengarna som du har på ditt sparkonto.

Sambo

När två personer bor stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är de sambor eller sambo.

Seniorbostad

Seniorboende är en bostad speciellt anpassad för de äldre. Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge och med närhet till kommunikationer. För dig som är 55 år eller äldre finns särskilda seniorbostäder.

Stadgar

Stadgar är grundläggande regler för en bostads- eller hyresförening. Som boende i ett hyreshus eller bostadsrätt är det regler du behöver följa för allas trivsel.

Studentbostad

En studentbostad är bostäder speciellt reserverade för studenter. För att få en studentbostad behöver du oftast sudera en eftergymnisal utbildning på minst 50%.

Svartkontrakt

Svartkontrakt är ett hyreskontrakt som har överlåtits på ett otillåtet sätt. Det är olaglit att köpa ett hyreskontrakt från någon annan och inget vi rekommenderar.

Tillträde

Tillträde eller tillträdesdagen är när ansvaret för bostaden övergår från säljaren till köparen eller från hyresvärden till hyresgästen. Alltså den dag du får flytta in i lägenheten.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för en lägenhet är vanligtvis tre månader om du har ett tillsvidareavtal. Hela kalendermånader räknas vilket betyder att om du säger upp lägenheten den 5 januari måste du även betala för hela februari, mars och april. Är ditt hyresavtal tidsbestämt så kanske andra regler gäller.

Varmhyra

Varmhyra är hyra för din bostad eller lokal, där kostnaden för värme och vatten är inräknad. Varmhyra kan även räknas som kallhyra plus kostnad för värme, vatten och eventuellt el.

Vräkning

Vräkning innebär att du som hyresgäst tvingas flytta från en bostad eller lokal, till exempel på grund av störande beteende, tvångsförsäljning eller obetald hyra.

Årsavgift

Årsavgiften betalas av de som bor i fastigheten och skall täcka bostadsföreningens kostnader. Vanligtvis delas årsavgiften i 12 delar och betalas per månad (månadsavgift). Avgiften ska täcka de gemensamma kostnaderna, t ex fastighetsskötsel, reparationer, uppvärmning, avfallshämtning, administration och inte minst, föreningens räntekostnader. Hyr du lägenhet är det istället hyresvärden som står för kostnaderna.

Dela detta inlägg
Karl
October 22, 2023
5 min read

Hyreshjälpen

Guider, inspiration, tips och intervjuer för ditt nya hem.
Hyrespriser: Vad du behöver veta. Förstå hur hyror fungerar, varför de är viktiga och hur du väljer rätt hyresgäst. Spara tid och pengar med vår guide.
Guider

Allt du behöver veta om hyrespriser - vad gäller?

Hyrespriser: Vad du behöver veta. Förstå hur hyror fungerar, varför de är viktiga och hur du väljer rätt bostad.
Upptäck hur du och din sambo smidigt kan hyra er drömlägenhet. Få experttips och råd på HomeSpotter. Din nyckel till harmoniskt boende.
Guider

Det här behöver du veta innan du blir sambo

Upptäck hur du och din sambo smidigt kan hyra er drömlägenhet. Få experttips och råd.
Få tips om att hantera husdjur i hyresrätt: Läs om hyresavtal, försäkring, och ansvar för en harmonisk boendemiljö.
Guider

Hur man hanterar husdjur i hyresrätt

Få tips om att hantera husdjur i hyresrätt: Läs om hyresavtal, försäkring, och ansvar för en harmonisk boendemiljö.
Välj rätt hyresgäst för din bostad med våra tips. Skapa en harmonisk boendemiljö och minska risker. Lita på HomeSpotter för bostadskunskap
Guider

Så här väljer du den perfekta hyresgästen för din bostad

Välj rätt hyresgäst för din bostad med våra tips. Skapa en harmonisk boendemiljö och minska risker
Upptäck fördelarna med seniorbostäder och hur HomeSpotter kan hjälpa dig hitta den idealiska boendemiljön för äldre.
Guider

5 Fördelar med Seniorbostäder

Upptäck fördelarna med seniorbostäder och hur HomeSpotter kan hjälpa dig hitta den idealiska boendemiljön för äldre.
Hitta den perfekta studentbostaden med våra fem tips. Prioritera dina behov och använd HomeSpotter för en smidig sökupplevelse.
Guider

5 Tips för att Hitta den Perfekta Studentbostaden

Hitta den perfekta studentbostaden med våra fem tips. Prioritera dina behov och använd HomeSpotter för en smidig sökupplevelse.

Bli en av 50,000+ HomeSpotter användare

Kom igång redan idag och hitta ditt nya hem.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.